Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Odnawialne źródła energii w mieście Puławy

Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Puławy” współfinansowanych jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, redukcja emisji pyłów z pieców węglowych oraz redukcję emisji CO2 do atmosfery poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii tj. kolektory słoneczne, piece na biomasę, panele fotowoltaiczne w budynkach w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Puławy.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte korzyści społeczno–gospodarcze:

  • Dywersyfikacja źródeł produkcji energii cieplnej wśród mieszkańców miasta;

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia paliw stałych do produkcji energii cieplnej;

  • Zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego, a tym samym podniesienie atrakcyjności społeczno–gospodarczej miasta,

  • Znaczące obniżenie kosztów energii cieplnej dla indywidualnych mieszkańców oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą z konwencjonalnych źródeł;

  • Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców związanych z zakupem i transportem opału;

  • Wzrost ożywienia gospodarczego i inwestycyjnego miasta w perspektywie długofalowej;

  • Zinformatyzowanie systemu obsługi systemu dostarczania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych poprzez uruchomienie dedykowanego serwisu www.

panele_solarne

Osiągnięte korzyści będą miały charakter lokalny jak i regionalny.

Projekt zakłada następujące zadania:
zakup i montaż kompletów kolektorów słonecznych o mocy:
2,8 kW (2×200) dwa kolektory płaskie o łącznej powierzchni 4 m2 i zbiornikiem na gorącą wodę o pojemności 200 litrów – 7 szt.
4,2 kW (3×300) trzy kolektory płaskie o łącznej powierzchni 6 m2 i zbiornikiem na gorącą wodę o pojemności 300 litrów – 4 szt.
We wszystkich zbiornikach będzie dodatkowo zainstalowana grzałka górna.
zakup i montaż kompletów paneli fotowoltaicznych o mocy:
2,04 kW sześć paneli, każdy o wymiarach 196 cm x 99,2 cm. Łączna powierzchnia paneli 11,66 m2 – 19 szt.
3,06 kW dziewięć paneli, każdy o wymiarach 196 cm x 99,2 cm. Łączna powierzchnia paneli 17,49 m2 – 50 szt.
zakup i montaż pieców na biomasę o mocy:
25 kW – 3 szt.

Instalacje fotowoltaiczne są montowane w budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2000 kWh i wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2,04 kW. 

Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie przekracza mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5kW i jest typu otwartego tj. takiego gdzie istnieje możliwość odprowadzenia a następnie pobrania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej.

Właścicielem zakupionych urządzeń jest gmina Miasto Puławy przez okres realizacji projektu oraz zachowania jego trwałości tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Po tym okresie urządzenie zostanie zbyte na rzecz danego mieszkańca.

Copyright © - Miasto Puławy | Realizacja: Devcomm ICT